Wij maken gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik begrijp het

Bericht van KNZB: Normen, waarden en respect binnen het waterpolo

Bericht van KNZB: Normen, waarden en respect binnen het waterpolo

Van de KNZB; Aan alle Eredivisie clubs

Geachte besturen,

Afgelopen zaterdag waren we met bijna alle eredivisie verenigingen bijeen. In deze positieve bijeenkomst is breed gediscussieerd over de wijze waarop spelers/coaches/publiek/ouders acteren en wat de besturen van de betrokken clubs al dan niet samen met het KNZB bestuur en bondsbureau kunnen doen om het imago van het waterpolo te bewaken en/of te verbeteren. Juist binnen een fysieke sport als het waterpolo is het bewaken van de grenzen tussen strijd en respect super belangrijk. Want negatieve publiciteit en incidenten kleuren de sfeer en het imago van onze sport wat weer haar weerslag heeft op de aanwas van nieuwe (jeugd) spelers.

Belangrijkste conclusies zijn:

 • Eredivisieclubs moeten gezamenlijk optrekken waarbij directe communicatie essentieel is
 • We moeten gezamenlijk bewust de cultuur binnen het waterpolo (blijven) sturen
 • Respect naar spelers, coaches, officials, verenigingen en de KNZB is essentieel

De urgentie en de wijze waarop tijdens de bijeenkomst naar eigen verantwoordelijkheid gekeken is als bestuur van een Eredivisie vereniging was alom te prijzen. De Eredivisieclubs vormen niet alleen het vlaggeschip van het waterpolo doordat zij op het hoogste niveau acteren, maar het zijn ook vaak ‘grotere’ verenigingen met teams die op alle niveaus spelen en daarbij een voorbeeld vormen voor de rest van waterpolo-end Nederland. In de verschillende discussies is een aantal concrete suggesties naar voren gekomen die we graag tezamen met alle Eredivisie-verenigingen willen oppakken:

 • Geef vorm aan rituelen rondom (jeugd) wedstrijden die uiting geven aan het onderlinge respect:
  • Gezamenlijk nagels controleren en afspraken tussen officials en beide teams
  • Verplicht handje schudden na afloop van de wedstrijd tussen beide teams EN officials (vaste rituelen)
  • Officials meer ‘normstellend’ laten zijn ten aanzien van respect (instructies naar teams toe plus handhaving)
 • Zorg dat er altijd een herkenbare verantwoordelijke in de zwemzaal aanwezig is die toeziet op:
  • Positief en sportief gedrag publiek
  • Positief gedrag eigen clubleden
  • Goede ontvangst officials
  • Goede ontvangst tegenstanders
 • KNZB moet vaker het tuchtrecht inzetten om ’norm-overschrijdingen’ aan de kaak te stellen, maar ook binnen de verenigingen moeten de besturen hiertoe duidelijkere normen stellen én op acteren.
 • Bestuurders dienen bij aanstelling van coaches/trainers bewust afspraken te maken ten aanzien van gedrag en houding. De coach is het voorbeeld en uithangbord van en voor de club.
 • Spelers die zijn opgegroeid in een andere cultuur worden vaak geacht het niveau van het Nederlandse waterpolo omhoog te trekken. Clubs moeten aandacht hebben dat dit niet gepaard gaat met het naar beneden trekken van het Nederlandse normbesef.
 • Voor aanvang seizoen: per klasse/afdeling een technical meeting (zoals in Hengelo: onderlinge afspraken maken voor duidelijkheid gedurende het seizoen) maar ook op de club per team (+ouders): hoe gaan we met elkaar om.
 • Brede discussie met tuchtcommissie/commissie van beroep ten aanzien van strafmaat (hufterig gedrag veel zwaarder straffen?)

Gelukkig gaat er heel veel goed en verlopen de meeste waterpolo-wedstrijden in goede harmonie en sfeer. Excessen beïnvloeden bovenmatig de beeldvorming rondom het waterpolo en werken normvervaging in de hand. Het is aan de clubs gezamenlijk om hierin stappen te zetten. De WFN zou hierin een prima (voortrekkende) rol kunnen vervullen, ondersteund door het bondsbureau. Dit is op de bijeenkomst ook vanuit de clubs naar voren gebracht met de oproep om gezamenlijk en met een sterke onderlinge communicatie te acteren. Aangezien de WFN op dit moment zonder actief bestuur is, is het aan de aangesloten verenigingen om op te staan en gezamenlijk de schouders te zetten onder wat alom gezien wordt als een toegevoegde waarde voor het waterpolo!

Afsluitend: In de Eredivisie bepalingen die alle betrokken verenigingen gezamenlijk hebben opgesteld is onderstaande bepaling opgenomen. Laten we gezamenlijk borgen dat we hier ook naar handelen in het belang van het waterpolo en de toekomst van onze sport!

Alle Eredivisie verenigingen tezamen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een sportieve, eerlijke en aantrekkelijke competitie. De deelnemende verenigingen committeren zich aan alle geldende reglementen. Op bestuurlijk niveau zijn verenigingen hierop aanspreekbaar. Het bestuur van de vereniging controleert zelfstandig en op eigen initiatief hierbij de eigen spelers, coaches, trainer(s), wedstrijdsecretarissen en overige vrijwilligers van de vereniging.

Met elkaar bepalen en sturen we de normen en waarden binnen het waterpolo. Laten we hier bewust en continue aan blijven werken!

Mede namens Aschwin en Marius.

Met vriendelijke groet,

Guust Jutte
Programmamanager waterpolo

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×